Disclaimer

De inhoud van www.dolcesarda.nl en www.italie-sardinie.nl hebben wij met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website, ondanks de betrachte zorgvuldigheid, niet actueel is of onjuistheden bevat. De gegevens op deze site kunnen bovendien zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij kunnen geen garantie bieden voor het ononderbroken correct functioneren van de site.

Dolce Sarda is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het tijdelijk niet kunnen bereiken van de site. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.